सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°७′०″N ७३°५५′०″E