सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°३३′५४″N ८९°४२′३२″E