सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°१२′९″N ७७°५५′२६″E