सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१६°४०′१२″N ७५°३४′१२″E