सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१५°५′२४″N ७६°३३′०″E