सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१४°३२′३″N ७५°१′४″E