सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१३°५२′२६″N ७५°३३′५३″E