सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१३°३८′९″N ७९°२४′२६″E