सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१३°३६′३५″N ७९°५०′३४″E