सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१२°४१′२६″N ७९°५८′४०″E