सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

११°४०′०″N १३७°४०′०″E