सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४५°०′५८″S १६८°४४′१८″E