सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४२°५२′३८″S १४७°२२′२५″E