सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३३°५१′०″S १८°२७′०″E