सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२१°१५′०″N ७६°१′४८″E