सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२०°१६′१२″N ७५°४६′१२″E