सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°५५′१२″N ७३°१३′४८″E