सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२९°२३′३१″N ७९°२७′१५″E