सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२६°२८′५″N ७४°३८′२०″E