सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°२४′४२″N ८०°०′१४″E