सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१९°१०′५९″N ७४°५४′४३″E