सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°४३′२६″N ७३°२३′४७″E