सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३७°५६′५९″N २७°२१′५०″E