सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३७°२७′१५″N १२२°१०′४३″W