सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३४°४४′२″N १३५°२४′२३″E