सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°१९′१२″N ७५°४′१२″E