सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१७°३४′२९″N १२०°२३′१३″E