सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२९°१२′५२″N ७९°३१′४१″E