सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°१७′२४″N ८८°१५′२६″E