सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२३°५४′५८″N ९२°२९′३७″E