सर्वाधिक जोडलेले वर्ग

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. विस्तार विनंती‏‎ (१५,०९४ सदस्य)
 2. Files with no machine-readable description‏‎ (१२,५८६ सदस्य)
 3. Files with no machine-readable source‏‎ (११,२४४ सदस्य)
 4. Files with no machine-readable author‏‎ (११,२११ सदस्य)
 5. Files with no machine-readable license‏‎ (११,२०२ सदस्य)
 6. विकिपीडिया चित्रे‏‎ (५,११९ सदस्य)
 7. रिकामी पाने‏‎ (३,८०७ सदस्य)
 8. पुरुष चरित्रलेख‏‎ (३,७१४ सदस्य)
 9. साचास हाक देण्यात पाने द्विरुक्त कारणमीमांसा(arguments) वापरत आहेत.‏‎ (३,४५६ सदस्य)
 10. तुटलेल्या संचिका दुव्यांसह असलेली पाने‏‎ (२,००७ सदस्य)
 11. क्रिकेट खेळाडू विस्तार विनंती‏‎ (१,९१० सदस्य)
 12. स्त्री चरित्रलेख‏‎ (१,८०५ सदस्य)
 13. निसर्ग चित्रे‏‎ (१,५७४ सदस्य)
 14. साचा वलय असणारी पाने‏‎ (१,५१३ सदस्य)
 15. फोटोथोन - २०१२‏‎ (१,२६७ सदस्य)
 16. फोटोथोन प्रामाणिकरण‏‎ (१,२६६ सदस्य)
 17. विकिपीडिया चित्रदौड २०१५‏‎ (१,१९४ सदस्य)
 18. विकिमीडिया कॉमन्सवर हलवावीत‏‎ (१,००५ सदस्य)
 19. Media missing permission‏‎ (१,००४ सदस्य)
 20. इ.स.च्या १ ल्या सहस्रकातील वर्षे‏‎ (१,००० सदस्य)
 21. इ.स.च्या २ र्‍या सहस्रकातील वर्षे‏‎ (९८९ सदस्य)
 22. पर्यटनस्थळ चित्रे‏‎ (८१७ सदस्य)
 23. ॲन्ड्रॉइड उपयोजने द्वारा चढवलेली चित्रे‏‎ (७६२ सदस्य)
 24. फुले चित्रे‏‎ (७५१ सदस्य)
 25. फुटबॉल खेळाडू विस्तार विनंती‏‎ (७३४ सदस्य)
 26. इ.स.पू.चे १ ले सहस्रक‏‎ (७११ सदस्य)
 27. अत्यंत छोटी पाने‏‎ (६८८ सदस्य)
 28. मराठी लेखक‏‎ (६८३ सदस्य)
 29. भारतीय राजकारणी‏‎ (६७८ सदस्य)
 30. पर्वत चित्रे‏‎ (६७७ सदस्य)
 31. लाल दुवे असणारे लेख‏‎ (६६६ सदस्य)
 32. ऐतिहासिक स्थळे चित्रे‏‎ (६४७ सदस्य)
 33. उल्लेखनीयता रद्दीकरण‏‎ (६४७ सदस्य)
 34. बदल करण्याजोगे लेख‏‎ (६३१ सदस्य)
 35. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (६०४ सदस्य)
 36. विकिपत्रिका भेटप्रत वाचक‏‎ (५८६ सदस्य)
 37. अवर्गीकृत‏‎ (५७६ सदस्य)
 38. विकिपीडिया दस्तावेजीकरण पाने‏‎ (५६७ सदस्य)
 39. Navboxes using background colours‏‎ (५६० सदस्य)
 40. इंग्रजी-मराठी भाषांतर हवे‏‎ (५४३ सदस्य)
 41. साचा कागदपत्रे‏‎ (४९७ सदस्य)
 42. योग्यता वाद‏‎ (४८७ सदस्य)
 43. पौराणिक वस्तू चित्रे‏‎ (४८६ सदस्य)
 44. इ.स.ची दशके‏‎ (४८५ सदस्य)
 45. ऑस्ट्रेलियाचे क्रिकेट खेळाडू‏‎ (४७४ सदस्य)
 46. नि:पक्षपातीपणा वाद‏‎ (४६६ सदस्य)
 47. लोकसभा मतदारसंघ‏‎ (४६२ सदस्य)
 48. हस्तकला चित्रे‏‎ (४५९ सदस्य)
 49. मराठी शब्द सुचवा‏‎ (४५९ सदस्य)
 50. साचे‏‎ (४५८ सदस्य)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).