मोडके पुनर्निर्देशन

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमध्ये(कॅशे) ठेवली आहे आणि शेवटी २२:३३, २२ मे २०१९ ला बदलली होती.

खालील पुनर्निर्देशने अस्तित्वात नसलेली पाने जोडतात:

खाली # ते #२७ पर्यंतच्या कक्षेतील २७ निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. अमृतानुभव - अध्याय ४
 2. === श्रीराम गुंदेकर === ((संपादा)) → 'श्रीराम गुंदेकर
 3. इ.स. २०१० मधील मराठी भाषेमधील चित्रपट ((संपादा)) → इ.स. २०१० मधील मराठी चित्रपटांची यादी
 4. धंदेवाईक ((संपादा)) → धंदा
 5. व्यवसाय ((संपादा)) → धंदा
 6. फ्लोवरबॉल ((संपादा)) → फ्लोरबॉल
 7. बासिल डी’ऑलिव्हिएरा चषक ((संपादा)) → बेसिल डी’ऑलिव्हिएरा चषक
 8. शिल्पकार भाऊ साठे ((संपादा)) → भाऊ साठे
 9. वाईड चेंडु ((संपादा)) → वाईड चेंडू
 10. वाइड बॉल ((संपादा)) → वाईड चेंडू
 11. वाइड चेंडू ((संपादा)) → वाईड चेंडू
 12. सॉरी ((संपादा)) → सॉरी (चित्रपट)
 13. सदस्य चर्चा:Singer neel naik ((संपादा)) → चर्चा:Singer neel naik
 14. सदस्य:SpartacksCompatriot ((संपादा)) → सदस्य:Muhraz
 15. चित्र:फुटबॉल.png ((संपादा)) → चित्र:Football.png
 16. चित्र:पंचमढी.jpg ((संपादा)) → चित्र:पचमढी.jpg
 17. साचा:Badjpg ((संपादा)) → साचा:BadJPEG
 18. साचा:Non-free Wikimedia logo ((संपादा)) → साचा:Copyright by Wikimedia
 19. साचा:Infobox protected area/doc. ((संपादा)) → साचा:Infobox protected area/doc
 20. साचा:Speedy delete text ((संपादा)) → साचा:Speedydelete
 21. साचा:नंतरचा राज्यकर्ता ((संपादा)) → साचा:न-रा
 22. साचा:निसंदिग्धकरण ((संपादा)) → साचा:निसंदिग्धीकरण
 23. साचा:पूर्व राज्यकर्ता ((संपादा)) → साचा:पू-रा
 24. साचा:माहितीसाचा फुटबॉल विश्वचषक ((संपादा)) → साचा:माहितीचौकट फुटबॉल विश्वचषक
 25. साचा:मराठी साहीत्यिक ((संपादा)) → साचा:माहितीचौकट मराठी साहित्यिक
 26. वर्ग:आरकेडार्टिस्ट ओळखण असणारी विकिपीडिया सदस्यपाने ((संपादा)) → वर्ग:आरकेडीआर्टिस्ट ओळखण असणारी विकिपीडिया सदस्यपाने
 27. वर्ग चर्चा:रत्नागिरी जिल्हा ((संपादा)) → वर्ग चर्चा:रत्‍नागिरी जिल्हा

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).