Uploads by Ashish Gaikwad

Jump to navigation Jump to search

हे विशेष पान सर्व अपभारिलेल्या संचिका दर्शिविते.

संचिका यादी
दिनांक नाव नखुले आकार (बाईट्स) वर्णन
२२:१५, २ एप्रिल २०११ सम्यक.png (संचिका) १३ कि.बा. देवनागरीसाठी सम्यक टंक. ~~~~
२२:१४, २ एप्रिल २०११ समानता.png (संचिका) १० कि.बा. देवनागरी साठी समानता टंक. ~~~~
२२:१३, २ एप्रिल २०११ नकुल.png (संचिका) १० कि.बा. देवनागरी साठी नकुल टंक. ~~~~
२२:११, २ एप्रिल २०११ सहदेव.png (संचिका) १३ कि.बा. देवनागरी लिपीसाठी " सहदेव " टंक.~~~~