Uploads by विसोबा खेचर

Jump to navigation Jump to search

हे विशेष पान सर्व अपभारिलेल्या संचिका दर्शिविते.

संचिका यादी
दिनांक नाव नखुले आकार (बाईट्स) वर्णन
१४:५२, ७ ऑगस्ट २००९ तंबोर्‍याची जवारी.jpg (संचिका) ६७ कि.बा. हे प्रकाशचित्र मी स्वत: काढलेले असून माझ्या मालकीचे आहे आणि ते प्रताधिकारमुक्त आहे असे मी जाहीर �
१४:५१, ७ ऑगस्ट २००९ तंबोर्‍याची घोडी.jpg (संचिका) ८९ कि.बा. हे प्रकाशचित्र मी स्वत: काढलेले असून माझ्या मालकीचे आहे आणि ते प्रताधिकारमुक्त आहे असे मी जाहीर �
१४:४९, ७ ऑगस्ट २००९ तंबोर्‍याचा भोपळा.jpg (संचिका) ९९ कि.बा. हे प्रकाशचित्र मी स्वत: काढलेले असून माझ्या मालकीचे आहे आणि ते प्रताधिकारमुक्त आहे असे मी जाहीर �
१४:४५, ७ ऑगस्ट २००९ तंबोर्‍याच्या खुंट्या.jpg (संचिका) ७८ कि.बा. हे प्रकाशचित्र मी स्वत: काढलेले असून माझ्या मालकीचे आहे आणि ते प्रताधिकारमुक्त आहे असे मी जाहीर �
११:४६, २ सप्टेंबर २००७ Samartha.jpg (संचिका) १२४ कि.बा. 'हे चित्र माझ्या भ्रमणध्वनीवर मी स्वत: काढले असून ते पूर्णपणे माझ्या मालकीचे आहे. तसेच या संबंधीच
०८:४२, २ जुलै २००७ स्वरभास्कर पं भीमसेन जोशी.jpg (संचिका) ३० कि.बा. हे चित्र प्रताधिकारमुक्त आहे.
१३:५७, १ जुलै २००७ भीमसेन जोशी.jpg (संचिका) ७३ कि.बा. हे छायाचित्र मी स्वत: काढलेले असून प्रताधिकारमुक्त आहे.