Uploads by अभय नातू

Jump to navigation Jump to search

हे विशेष पान सर्व अपभारिलेल्या संचिका दर्शिविते.

संचिका यादी
दिनांक नाव नखुले आकार (बाईट्स) वर्णन
२३:४७, २२ डिसेंबर २०१७ Wiki.png (संचिका) ४२ कि.बा. ५०,००० लेखांचा टप्पा गाठल्याबद्दल तात्पुरता लोगो
२०:०५, १३ मे २०११ Mr-wiki-अॅपल-अॅपल.png (संचिका) १८५ कि.बा.  
१५:३९, २० डिसेंबर २०१० गगनबावडा घाट.JPG (संचिका) २.५७ मे.बा.  
१५:२०, २० डिसेंबर २०१० धामापूर तलाव.JPG (संचिका) २.५६ मे.बा.  
२०:४८, २४ नोव्हेंबर २०१० महाराम११५.JPG (संचिका) २.८८ मे.बा.  
२३:३६, २९ मे २०१० कॉलस्प्रिंग्सगॅझेट.jpg (संचिका) २.०१ मे.बा.  
०६:२२, १२ फेब्रुवारी २००७ र्‍य र्‍ह.JPG (संचिका) २५ कि.बा. added annotation
०४:४८, २९ जानेवारी २००७ नवव्या हिवाळी ऑलिंपिक खेळांचे मानचिह्न.png (संचिका) ८ कि.बा.  
०४:४४, २५ जानेवारी २००७ लीग ऑफ नेशन्स.png (संचिका) ७० कि.बा.  
११:१६, १३ जानेवारी २००७ सोवियेत सैनिक ड्नाइपर.jpg (संचिका) ७५ कि.बा.  
०६:४०, १३ जानेवारी २००७ Church of England Logo.gif (संचिका) २१ कि.बा.  
०२:३४, ७ जानेवारी २००७ मॉर्सचे तारयंत्र.jpg (संचिका) ९३ कि.बा.  
१५:०९, २ जानेवारी २००७ बार्नस्टार-दहाहजारी-मोठे-आकडे.jpg (संचिका) १२ कि.बा.  
१५:०५, २ जानेवारी २००७ बार्नस्टार-दहाहजारी.jpg (संचिका) १२ कि.बा.  
१५:०१, २ जानेवारी २००७ बार्नस्टार-पाचहजारी.jpg (संचिका) १२ कि.बा.  
१४:४८, २ जानेवारी २००७ बार्नस्टार-एकहजारी.jpg (संचिका) १२ कि.बा.  
२३:३९, २८ डिसेंबर २००६ ग्वादालकॅनाल अमेरिकन सैनिक.jpg (संचिका) १८२ कि.बा.  
०६:०२, २७ डिसेंबर २००६ स्टालिनग्राड सैनिक.jpg (संचिका) ५१ कि.बा.  
०५:००, २२ डिसेंबर २००६ पोलिश सैनिक.jpg (संचिका) ६६ कि.बा.  
०७:२३, २० डिसेंबर २००६ Kolkata.jpg (संचिका) २०६ कि.बा.  
०६:४०, ८ डिसेंबर २००६ जॉन लेनन.jpg (संचिका) ५८ कि.बा.  
०१:१५, ६ डिसेंबर २००६ टीजीव्ही.jpg (संचिका) ६२२ कि.बा.  
००:४७, ५ डिसेंबर २००६ भानौसे मानचिह्न.jpg (संचिका) ११४ कि.बा.  
०८:०५, ३ डिसेंबर २००६ भारतीय तोफखाना.jpg (संचिका) १६ कि.बा.  
२३:०५, २२ नोव्हेंबर २००६ जेएफके.jpg (संचिका) ७ कि.बा.  
०१:२३, २२ नोव्हेंबर २००६ भावासे मानचिह्न.jpg (संचिका) १० कि.बा.  
०५:२३, १५ नोव्हेंबर २००६ फ्रांसिस्को पिझारो.jpg (संचिका) १० कि.बा.  
१८:०५, १३ नोव्हेंबर २००६ आर्मेरो.png (संचिका) ९५ कि.बा.  
०६:०२, ३ नोव्हेंबर २००६ मालदीवचा झेंडा.svg (संचिका) ७९४ बा.  
००:२३, ३ नोव्हेंबर २००६ आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक.jpg (संचिका) ४१ कि.बा.  
२३:२०, १ नोव्हेंबर २००६ कर्नाटक राजमुद्रा.png (संचिका) ३२ कि.बा.  
०८:५२, २९ ऑगस्ट २००६ भारतातील पुण्याचे स्थान.png (संचिका) २३ कि.बा.  
२३:१६, २६ ऑगस्ट २००६ भारतातील गुजरातचे स्थान.PNG (संचिका) १८ कि.बा.  
२३:१०, २६ ऑगस्ट २००६ भारतातील महाराष्ट्राचे स्थान.PNG (संचिका) १८ कि.बा.  
२१:४०, २६ ऑगस्ट २००६ भारतातील मुंबईचे स्थान.png (संचिका) २३ कि.बा.  
०९:३६, २४ ऑगस्ट २००६ Example.of.complex.text.rendering.svg (संचिका) ६ कि.बा.  
०५:०४, १५ ऑगस्ट २००६ हेलिक्स अंतरिक्षमेघ.jpg (संचिका) ८ कि.बा.  
२३:०८, २ फेब्रुवारी २००६ सिंधु नदी.jpg (संचिका) ८१ कि.बा.