चिंचोली

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


HS Disambig.svg
या निःसंदिग्धीकरण पानावर एकाच शीर्षकाबद्दलच्या (किंवा एकसारख्या वाटणार्‍या शीर्षकांबद्दलच्या) लेखांची यादी आहे.
जर तुम्ही मराठी विकिपीडियावरील अंतर्गत दुव्यावरुन या पानावर आला असाल तर, स्रोत पानावर वापरलेल्या दुव्याचा अभिप्रेत अर्थ पाहून त्या लेखात, यापैकी योग्य तो दुवा घालावा.


चिंचोली या नावाची भारतात अनेक गावे आहेत. त्यांच्यापैकी महत्त्वाच्या चिंचोलींची ही (अपूर्ण) यादी. :

 • चिंचोली अहेर (बीड जिल्हा)
 • चिंचोली (आष्टी तालुका, बीड जिल्हा)
 • चिंचोली माळी (केज तालुका, बीड जिल्हा)
 • चिंचोली सिंदफणा (गेवराई तालुका, बीड जिल्हा)
 • चिंचोली गुलबर्गा : कर्नाटकातल्या गुलबर्गा जिल्ह्यात चिंचोली तालुका आहे. त्या तालुक्याचे मुख्यालय असलेले हे चिंचोली नावाचे शहर आहे. गुलबर्ग्यापासून हे ६५ किलोमीटरवर आहे.
 • चिंचोली ब्रम्हपुरी (चंद्रपूर जिल्हा) : हे चंद्रपूर शहरापासून ९३ किलोमीटरवर असलेले एक खेडे आहे.
 • चिंचोली अक्कलकोट ‍‍सोलापूर जिल्हा‌‌‌
 • चिंचोली अंजनगाव (बुद्रुक आणि खुर्द - अमरावती जिल्हा)
 • चिंचोली अदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)
 • चिंचोली आंबेगाव (पुणे जिल्हा)
 • चिंचोली एन (सोलापूर जिल्हा) :
 • चिंचोली एल (कन्नड तालुका, औरंगाबाद जिल्हा) :
 • चिंचोली एस (उमरखेड तालुका, यवतमाळ जिल्हा) :
 • चिंचोली काळदाते (तालुका कर्जत, अहमदनगर जिल्हा) :
 • चिंचोली काळे (चांदूर बाजार तालुका, अमरावती जिल्हा)
 • चिंचोली कोंढार ‍- कोंढार चिंचोली‌ ‍‍(करमाळा तालुका, सोलापूर जिल्हा) :
 • चिंचोली खुलताबाद (औरंगाबाद जिल्हा)
 • चिंचोली जहागीर (सिंदखेडराजा तालुका,बुलढाणा जिल्हा) :
 • चिंचोली जुन्नर (पुणे जिल्हा) :
 • चिंचोली गवळी (मोर्शी तालुका, अमरावती जिल्हा) :
 • चिंचोली गुरव (संगमनेर तालुका, अहमदनगर जिल्हा) :
 • चिंचोली जळकोट (जालना जिल्हा)
 • चिंचोली जळगाव
 • चिंचोली जुन्नर (पुणे जिल्हा) : हे खेडे आहे.
 • चिंचोली जे (उमरगा तालुका, उस्मानाबाद जिल्हा) :
 • चिंचोली जोगण (औसा तालुका, लातूर जिल्हा) :
 • चिंचोली ढा (उमरखेड तालुका, यवतमाळ जिल्हा) :
 • चिंचोली तापसे (औसा तालुका, लातूर जिल्हा) :
 • चिंचोली दरडे (जिंतूर तालुका, परभणी जिल्हा) :
 • चिंचोली दिग्रस (बुद्रुक आणि खुर्द) (यवतमाळ जिल्हा)
 • चिंचोली दौंड (पुणे जिल्हा) :
 • चिंचोली धर्माबाद(नांदेड जिल्हा) : हे नांदेड शहरापासून ६६ किलोमीटरवर असलेले एक खेडे आहे.
 • चिंचोली धामणगाव (अमरावती जिल्हा) : हे खेडे आहे. धामणगावपासून १६ किमीवर आहे.
 • चिंचोली नाईक - नाईक चिंचोली (नेवासा तालुका, अहमदनगर जिल्हा) :
 • चिंचोली पारतूर (जालना जिल्हा) : हे खेडे आहे.
 • चिंचोली पारनेर (अहमदनगर जिल्हा)
 • चिंचोली पीयू (लोहा तालुका, नांदेड जिल्हा) :
 • चिंचोली फुलंब्री ‍‍‍बुद्रुक आणि खुर्द‌ -औरंगाबाद जिल्हा)
 • चिंचोली बंदर ‍‍(मालाड-मुंबई‌)
 • चिंचोली बल्लाळनाथ ‍‍(लातूर जिल्हा)
 • चिंचोली बुर (उमरगा तालुका,उस्मानाबाद जिल्हा) :
 • चिंचोली बुरकुले (बुलढाणा जिल्हा) :
 • चिंचोली बोरे (मेहकर तालुका, बुलढाणा जिल्हा) :
 • चिंचोली भोकरदन ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(जालना जिल्हा)
 • चिंचोली भोसे (पंढरपूर तालुका, सोलापूर जिल्हा) :
 • चिंचोली मलक, अदिलाबाद (आंध्र प्रदेश)
 • चिंचोली माढा (सोलापूर जिल्हा)
 • चिंचोली मोराची (तालुका शिरूर, पुणे जिल्हा)
 • चिंचोली यावल (जिल्हा जळगाव)
 • चिंचोली रमजान (कर्जत तालुका, अहमदनगर जिल्हा) :
 • चिंचोली राजुरा (बुद्रुक व खुर्द, चंद्रपूर जिल्हा)
 • चिंचोली राहुरी (अहमदनगर जिल्हा) :
 • चिंचोली रू (बार्शीटाकळी तालुका, अकोला जिल्हा) :
 • चिंचोली रेबे (लोहारा तालुका, उस्मानाबाद जिल्हा) :
 • चिंचोली लातूर
 • चिंचोली शिंगणे (अमरावती जिल्हा) :
 • चिंचोली शिराळा (सांगली जिल्हा) : हे शिराळ्यापासून १५ किलोमीटरवर असलेले एक खेडे आहे.
 • चिंचोली ‍‍(स) ‍‍(निलंगा तालुका, लातूर जिल्हा)
 • चिंचोली संगम (निवघा, ता. हडगाव,जि.नांदेड‌)
 • चिंचोली सिन्नर (नाशिक जिल्हा) : हे खेडे आहे.
 • चिंचोली सोन (औसा तालुका, लातूर जिल्हा) :
 • चिंचोली हिंगोली : हे हिंगोली शहरापासून ११ किलोमीटरवर असलेले एक खेडे आहे.