साचा:Infobox coord

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon साचा दस्तावेजीकरण[बघा] [संपादन] [इतिहास] [पर्ज करा]
Information icon.svg या साच्यात काही कठीण किंवा अवघड भाग आहेत.
यात कोणताही बदल करण्यापूर्वी, याची माहिती काळजीपूर्वक वाचा. हा साचा बर्‍याच लेखात वापरला जात आहे. तुम्ही केलेल्या बदलांमुळे अनपेक्षित समस्या उद्भवल्यास, कृपया, आपले बदल त्वरीत काढून टाकावेत.
तुम्ही या साच्यावर प्रयोग करून पाहू शकता परंतु, तुमचे प्रयोग जतन करण्याआधी ते जरुर तपासावेत. ते प्रयोग , धूळपाटी साचा‎ या पानांवर किंवा, तुमच्या सदस्य पानावर करून बघितल्यास विकिपीडियामधील पानांवर उत्पात होणार नाही.

This helper template provides a way to pass parameters to {{Coord}} when building Infoboxes that require access to coordinate for use in maps. Because {{Coord}} is transcluded, all the functionality of that template, including hCards, is provided. This template does not do error checking. Invalid input is simply passed to {{Coord}}, which might return an error message.

Usage[संपादन]

Field Description
lat_d Degrees of latitude (can be in decimal degrees).
lat_m Minutes of latitude.
lat_s Seconds of latitude.
lat_NS N for north or S for south of the equator.
long_d Degrees of longitude (can be in decimal degrees).
long_m Minutes of longitude.
long_s Seconds of longitude.
long_EW  E for east or W for west of the prime meridian.
type See Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/type:.
pop Population, for use with type:city.
region See Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/region:.
dim See Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/dim:.
scale See Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/scale:.
source See Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/source:.
globe See Wikipedia:WikiProject Geographical coordinates/globe:.
display inline,title, the default, or inline.
format dms for degree, minutes, second output, the default, or dec for decimal degree output.
name For information about name see Template:Coord/doc#Usage.
notes For information about notes see Template:Coord/doc#Usage.

Degrees must be specified. If degrees are not signed then NS and EW must also be specified.

For advice on creating new templates that include coordinate data see Creating new templates. See {{coord}} for allowable values.

Template blank[संपादन]

{{Infobox coord
| lat_d  = 
| lat_m  = 
| lat_s  = 
| lat_NS = 
| long_d = 
| long_m = 
| long_s = 
| long_EW = 
| type  = 
| pop   = 
| region = 
| dim   = 
| scale  = 
| source = 
| globe  = 
| display = 
| format = 
| name  = 
| notes  =
}}

TemplateData[संपादन]

यथादृश्यसंपादक व इतर साधनांसाठी वापरण्यात येणारे हे टेम्प्लेटडाटा दस्तावेजीकरण आहे.

Infobox coord साठी टेम्प्लेटडाटा

वर्णन नाही.

साच्याचे प्राचल (पॅरामिटर्स)

प्राचलवर्णनप्रकारस्थिती
lat_dlat_d

Degrees of latitude.

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
lat_mlat_m

Minutes of latitude

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
lat_slat_s

Seconds of latitude

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
lat_NSlat_NS

Latitude north or south of equator

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
long_dlong_d

Degrees of longitude

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
long_mlong_m

Minutes of longitude

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
long_slong_s

Seconds of longitude

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
long_EWlong_EW

Longitude east or west of prime meridian

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
Typetype

Type of coordinates

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
तंतूऐच्छिक
Populationpop

Population of city(only with type:city)

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
Regionregion

Political region of coordinate

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
तंतूऐच्छिक
Dim (m) or (km)dim

Width of object in meter or kilometer

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
Scalescale

Scale of the map

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
आकडाऐच्छिक
Sourcesource

Source of data specified

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
तंतूऐच्छिक
Globeglobe

It specifies planet, dwarf planet, asteroid etc.

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
तंतूऐच्छिक
Displaydisplay

Specifies the display(inline, title)

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
तंतूऐच्छिक
Formatformat

dms(degree minute second) or dec(decimal degree output)

अविचल
dms
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
तंतूऐच्छिक
Namename

It can be used to annotate inline coordinates

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
तंतूऐच्छिक
Notesnotes

Specifies the text to be displayed immediately after the coordinates

अविचल
रिकामे
उदाहरण
रिकामे
स्वतःच मुल्ये घेते
रिकामे
तंतूऐच्छिक

See also[संपादन]