Jump to content

साचा:कॉपीपेस्ट

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून


या लेखातील किंवा विभागातील मजकूर , दस्तऐवज स्रोत येथून कॉपी-पेस्ट करून उतरवल्याप्रमाणे वाटत आहे आणि हा प्रकार संभाव्य प्रताधिकारभंग ठरण्याची शक्यता आहे.
या लेखातील अ-मुक्त, प्रताधिकारित आशय हटवायला आणि प्रताधिकारमुक्त आशय भरायला ह्या लेखाचे संपादन करावे. यथोचित संपादन झाल्यावर हा साचा येथून काढावा.वापर

ज्या लेखातला किंवा लेखांमधील विभागांतला मजकूर अन्य अ-मुक्त, प्रताधिकारित स्रोतांमधून कॉपी-पेस्ट करून भरला असण्याची शक्यता वाटते, त्या लेखांमध्ये/ विभागांमध्ये हा साचा वापरावा.

खाली लिहिलेला साचा कॉपी करून समावेश करण्यासाठी हव्या त्या लेखात चिकटवा.

{{कॉपीपेस्ट | लेखातील मजकूर / विभागातील मजकूर | दुवा = | दिनांक = }}

उदाहरणार्थ,

{{कॉपीपेस्ट | विभागातील मजकूर | दुवा = http://www.example.org/ | दिनांक = जुलै २०२४}} असा साचा वापरल्यास खालीलप्रमाणे दिसेल :


या विभागातील मजकूर http://www.example.org/ येथून कॉपी-पेस्ट करून उतरवल्याप्रमाणे वाटत आहे आणि हा प्रकार संभाव्य प्रताधिकारभंग ठरण्याची शक्यता आहे.
या लेखातील अ-मुक्त, प्रताधिकारित आशय हटवायला आणि प्रताधिकारमुक्त आशय भरायला ह्या लेखाचे संपादन करावे. यथोचित संपादन झाल्यावर हा साचा येथून काढावा.(जुलै २०२४)
  1. ^ संदर्भाचा संदर्भhttp://indiacode.nic.in/fullact1.asp?tfnm=196123 हे संस्थळ २० एप्रील २०१४ रोजी सायं १७ वाजून १५ मिनीटांनी जसे अभ्यासले