संस्कृत न्याय

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Commons-emblem-notice.svg
हा लेख/हे पान अवर्गीकृत आहे.
कृपया या लेखाचे/पानाचे वर्गीकरण करण्यास मदत करा जेणेकरून हा लेख/हे पान संबंधित विषयाच्या सूचीमध्ये समाविष्ट होईल. वर्गीकरणानंतर हा संदेश काढून टाकावा अशी विनंती करण्यात येते.


अरुन्धतीदर्शनन्याय - शाखाचंद्रन्याय

काकतलीयन्याय - अजाकृषाणीन्याय - अन्धचटकन्याय

अन्धगजन्याय - आंधळे आणि हत्ती

अन्धगालाङ्लन्याय - आंधळा आणि गायीचे शेपूट

अन्धपङ्गुन्याय - आंधळा आणि लंगडा

अन्धदर्पणन्याय - आंधळा आणि आरसा

नष्टाश्वदग्धरथन्यास - घोडा हरवलेला आणि रथ जळालेला

अन्धपरम्परान्याय - आंधळ्यांची मालिका

अरण्यरोदनन्याय - अरण्यात रडणे

स्थूणानिखनन्याय - खुंटी हलवून भक्कम करणे

अर्धकुक्कुटीन्याय - अर्धी कोंबडी खायला, अर्धी अंडी मिळवण्याकरता

अशोकवनिकान्याय - सीतेला अशोकवनातच का ठेवले?

अश्मलोष्टन्याय - दगडापेक्षा वीट मऊ

दृषदिष्टिकान्याय - दगड आणि वीट

कण्ठचामीकरन्याय - कंठात दागिना (काखेत कळसा....)

कदम्बकोरकन्याय (गोलकन्याय) - कदंबाच्या कळ्या (सर्व फांद्यांवर एकाच वेळी सर्व कळ्या फुलतात)

कफोणीगुडन्याय - कोपरावरचा गुळ (चाटता येत नाही)

कम्बलनिर्णेजनन्याय - कांबळे धुणे (एक गोष्ट करीत असताना निराळीच गोष्ट साधणे)

काकदन्तपरीक्षान्याय (गवेषणन्याय) - कावळ्याचे दात मोजणे

काकाक्षिगोलकन्याय - कावळ्याचे बुबुळ (दोन वेगवेगळे अर्थ सुचित करण्याकरता(शब्द वा समूह))

कूपखानकन्याय - विहीर खणणारा (माती लागली तरी पाणी लागल्यावर धुता येतो)

कूपमण्डूकन्याय - विहीरीतील बेडूक

कूपयन्त्रघटिकान्याय - रहाटाची मडकी

खलेकपोतन्याय - खळ्यावर कबुतरे (एकदम हल्ला करतात)

गुडजिव्हिकान्याय - गुळ आणि जीभ (गोड लेप केलेले औषध)

घट्टकुटीप्रभातन्याय - जकातनाक्याजवळ उजाडणे

घुणाक्षरन्याय - कीटकांची अक्षरे

चोरापराधेमाण्डव्यदण्डन्याय - चोर सोडून संन्याशाला फाशी

तमोदीपन्याय - अंधार पाहण्यास दिवा

देहलीदीपन्याय - उंबरठयावर दिवा

तुष्यतुदुर्जनन्याय - दुर्जनांचे समाधान होवो

तृणजलौकान्याय - गवतावरील सुरवंट

दण्डापूपन्याय - काठीवरील अनारसे (काठीबरोबरच गेले)

क्षीरनीरन्याय x तिलतण्डुलन्याय (हंसक्षीरन्याय)

विषकृमिन्याय - विषात किडे (जगतात)

स्वामिभृत्यन्याय - मालक आणि नोकर (संबंध)

वीचितरङ्न्याय - लाटेपासून लाट (निर्माण होते)

वृद्धकुमारीवाक्य(वर)न्याय - म्हाताऱ्या कुमारीचे मागणे

सूचीकटाहन्याय - सूई आणि कढई

नृपनापितन्याय - आपला तो बाब्या

पिष्टपेषणन्याय - पीठ दळणे (काय उपयोग?)

प्रधानमल्लनिर्बहणन्याय - मुख्य मल्लाचा पाडाव

मण्डूकप्लुतिन्याय - बेडकाची उडी

वटेयक्षन्याय - वडावरील समंध (ऎकीव गोष्ट)

समुद्रतरङ्ग्न्याय - समुद्र, लाटा इ. (एकाच समुद्राची रूपे)

स्थालीपुलाकन्याय - शितावरून भाताची परीक्षा

मराठी म्हणी