"विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प/मराठीकरण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Jump to navigation Jump to search
 
==इतर==
;Not logged in : आपण विकिपीडियात प्रवेश केलेला नाही
**Not logged in
आपण विकिपीडियात प्रवेश केलेला नाही
 
**; You must be logged in to upload files : संचिका चढवण्यासाठी कृपया विकिपीडियात प्रवेश करा
संचिका चढवण्यासाठी कृपया विकिपीडियात प्रवेश करा
 
; Login successful : आपण विकिपीडियात प्रवेश केला आहे
**Login successful
आपण विकिपीडियात प्रवेश केला आहे
 
; Preview : तपासून पहा (प्रिव्ह्यू), झलक पाहा.
*Preview
तपासून पहा (प्रिव्ह्यू)
झलक पाहा.
 
::Sorry! We could not process your edit due to a loss of session data. Please try again. If it still doesn't work, try logging out and logging back in.
::या प्रसारणातील माहिती गहाळ झाल्यामुळे आम्ही आपली संपादन प्रक्रीया पूर्ण करू शकलो नाही, क्षमस्व ! पुन्हा प्रयत्न करा तरीही जमले नाहीतर विकिपीडियातून बाहेर पडा व पुन्हा प्रवेश करा.
 
;Sorry! We could not process your edit due to a loss of session data. Please try again. If it still doesn't work, try logging out and logging back in. :: या प्रसारणातील माहिती गहाळ झाल्यामुळे आम्ही आपली संपादन प्रक्रीया पूर्ण करू शकलो नाही, क्षमस्व ! पुन्हा प्रयत्न करा तरीही जमले नाहीतर विकिपीडियातून बाहेर पडा व पुन्हा प्रवेश करा.
 
*You are now logged out.
आपण विकिपीडियातून बाहेर पडला आहात
 
; You are now logged out. : आपण विकिपीडियातून बाहेर पडला आहात
::You can continue to use Wikipedia anonymously, or you can log in again as the same or as a different user. Note that some pages may continue to be displayed as if you were still logged in, until you clear your browser cache.
::तुम्ही विकिपीडिया अनामिक पणे वापरत राहू शकता किंवा त्याच किंवा वेगळ्या नावाने प्रवेश करू शकता.टीप: काही पाने तुम्ही '''सय''' (cache) स्वच्छ करे पर्यंत तुम्ही प्रवेश केलेला आहे असे दाखवत राहू शकतात.
 
*Login successful
आपण विकिपीडियात प्रवेश केला आहे
 
; You can continue to use Wikipedia anonymously, or you can log in again as the same or as a different user. Note that some pages may continue to be displayed as if you were still logged in, until you clear your browser cache. :: तुम्ही विकिपीडिया अनामिक पणे वापरत राहू शकता किंवा त्याच किंवा वेगळ्या नावाने प्रवेश करू शकता.टीप: काही पाने तुम्ही '''सय''' (cache) स्वच्छ करे पर्यंत तुम्ही प्रवेश केलेला आहे असे दाखवत राहू शकतात.
*From Wikipedia
विकिपीडियातून
 
; Login successful : आपण विकिपीडियात प्रवेश केला आहे
*Jump to: navigation, search
येथे जा: सुचालन,शोध
 
; From Wikipedia : विकिपीडियातून
*You are now logged in to Wikipedia as
आपण विकिपीडियात ??? म्हणून प्रवेश केला आहे
 
; Jump to - navigation, search : येथे जा: - सुचालन,शोध
* Save
जपून ठेवा - [[User:Ajitoke|Ajitoke]] 10:04, 15 डिसेंबर 2006 (UTC)
 
; You are now logged in to Wikipedia as : आपण विकिपीडियात ??? म्हणून प्रवेश केला आहे
"जतन करा" असे वर सुचवलेले आहे. ते "जपून ठेवा" पेक्षा अधिक स्पष्ट वाटते. &ndash; [[User:Patilkedar|केदार]] <font color="gray">{[[User talk:Patilkedar|<font color="green">''संवाद''</font>]], [[Special:Contributions/Patilkedar|<font color="brown">''योगदान''</font>]]}</font></sup> 10:43, 18 डिसेंबर 2006 (UTC)
 
; Save : जपून ठेवा - [[User:Ajitoke|Ajitoke]] 10:04, 15 डिसेंबर 2006 (UTC)
 
:"जतन करा" असे वर सुचवलेले आहे. ते "जपून ठेवा" पेक्षा अधिक स्पष्ट वाटते. &ndash; [[User:Patilkedar|केदार]] <font color="gray">{[[User talk:Patilkedar|<font color="green">''संवाद''</font>]], [[Special:Contributions/Patilkedar|<font color="brown">''योगदान''</font>]]}</font></sup> 10:43, 18 डिसेंबर 2006 (UTC)
 
[[Category:मराठीकरण]]
४,०९९

संपादने

दिक्चालन यादी