"२०२१ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Jump to navigation Jump to search
===गट ब===
{{२०२१ ट्वेंटी२० क्रिकेट विश्वचषक पहिली फेरी गट ब}}
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = १९१७ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynight =
| time = १४:००
| bg=#eee
| संघ१ = {{cr-rt|BAN}}
| daynight =
| धावसंख्या१ =
| संघ१ = {{cr-rt|OMA}}
| धावा१ =
| धावसंख्या१ =
| बळी१ =
| धावसंख्या२ =
| संघ२ = {{cr|NAM}}
| संघ२ = {{cr|PNG}}
| धावसंख्या२ =
| धावा२निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273712.html धावफलक]
| बळी२ =
| स्थळ = [[अल् अमारत क्रिकेट मैदान]], [[मस्कत]]
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173002.html धावफलक]
| स्थळ = [[बेलेराइव्ह ओव्हल]], [[होबार्ट]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = १९१७ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynighttime = १८:००
| timedaynight = १४:००Y
| संघ१ = {{cr-rt|NEDBAN}}
| धावसंख्या१ =
| धावसंख्या२ =
| धावा१ =
| बळी१ =
| संघ२ = {{cr|SCO}}
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273713.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[अल् अमारत क्रिकेट मैदान]], [[मस्कत]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173003.html धावफलक]
| स्थळ = [[बेलेराइव्ह ओव्हल]], [[होबार्ट]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २११९ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynight =
| time = १४:००
| bg=#eee
| संघ१ = {{cr-rt|NAM}}
| daynight =
| धावसंख्या१ =
| संघ१ = {{cr-rt|SCO}}
| धावा१ =
| धावसंख्या१ =
| बळी१ =
| धावसंख्या२ =
| संघ२ = {{cr|SCO}}
| संघ२ = {{cr|PNG}}
| धावसंख्या२ =
| धावा२निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273716.html धावफलक]
| बळी२ =
| स्थळ = [[अल् अमारत क्रिकेट मैदान]], [[मस्कत]]
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173006.html धावफलक]
| स्थळ = [[बेलेराइव्ह ओव्हल]], [[होबार्ट]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २११९ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| time = १८:००
| daynight = Y
| संघ१ = {{cr-rt|OMA}}
| time = १९:००
| धावसंख्या१ =
| संघ१ = {{cr-rt|BAN}}
| धावसंख्या२ =
| धावसंख्या१ =
| संघ२ = {{cr|BAN}}
| धावा१ =
| बळी१निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273717.html धावफलक]
| संघ२ = {{cr|NED}}
| स्थळ = [[अल् अमारत क्रिकेट मैदान]], [[मस्कत]]
| धावसंख्या२ =
| धावा२ =
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173007.html धावफलक]
| स्थळ = [[बेलेराइव्ह ओव्हल]], [[होबार्ट]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २३२१ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| daynight =
| time = १४:००
| bg=#eee
| संघ१ = {{cr-rt|NED}}
| daynight =
| धावसंख्या१ =
| संघ१ = {{cr-rt|BAN}}
| धावा१ =
| धावसंख्या१ =
| बळी१ =
| धावसंख्या२ =
| संघ२ = {{cr|NAM}}
| संघ२ = {{cr|PNG}}
| धावसंख्या२ =
| धावा२निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273720.html धावफलक]
| बळी२ =
| स्थळ = [[अल् अमारत क्रिकेट मैदान]], [[मस्कत]]
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173010.html धावफलक]
| स्थळ = [[बेलेराइव्ह ओव्हल]], [[होबार्ट]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
----
{{ माहितीचौकट मर्यादित षटकांचे सामने
| तारीख = २३२१ ऑक्टोबर २०२०२०२१
| time = १८:००
| daynight = Y
| संघ१ = {{cr-rt|OMA}}
| time = १९:००
| धावसंख्या१ =
| संघ१ = {{cr-rt|BAN}}
| धावसंख्या२ =
| धावसंख्या१ =
| धावा१ =
| बळी१ =
| संघ२ = {{cr|SCO}}
| निकाल =
| धावसंख्या२ =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1273721.html धावफलक]
| धावा२ =
| स्थळ = [[अल् अमारत क्रिकेट मैदान]], [[मस्कत]]
| बळी२ =
| निकाल =
| report = [http://www.espncricinfo.com/ci/engine/match/1173011.html धावफलक]
| स्थळ = [[बेलेराइव्ह ओव्हल]], [[होबार्ट]]
| toss =
| पाऊस =
| टीपा =
}}
 
२२,८६९

संपादने

दिक्चालन यादी