"ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Jump to navigation Jump to search
|-
! १९२८ #
| {{flagicon|AUS}} [[आर्थर वाइट]]
| [[ऑस्टिन मोटर कंपनी]]
| rowspan="8"|[[फिलिप आयलॅन्ड ग्रांप्री सर्किट]]
| [[१९२८ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९२९
| {{flagicon|AUS}} [[आर्थर टेरडिच]]
| [[बुगाटी]]
| [[१९२९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९३०
| {{flagicon|AUS}} [[बिल थॉम्पसन]]
| [[बुगाटी]]
| [[१९३० ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९३१
| {{flagicon|AUS}} [[कार्ल जुंकर]]
| [[बुगाटी]]
| [[१९३१ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९३२
| {{flagicon|AUS}} [[बिल थॉम्पसन]] *
| [[बुगाटी]]
| [[१९३२ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९३३
| {{flagicon|AUS}} [[बिल थॉम्पसन]] *
| [[रायले]]
| [[१९३३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९३४
| {{flagicon|AUS}} [[बॉब ली-राइट]] *
| [[सिंगर (कारनिर्माता)|सिंगर]]
| [[१९३४ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९३५
| {{flagicon|AUS}} [[लेस मर्फी]] *
| [[एम.जी. कार्स]]
| [[१९३५ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#ddd;"
! १९३६
|- style="background:#fcc;"
! १९३७ +
| {{flagicon|AUS}} [[लेस मर्फी]] *
| [[एम.जी. कार्स]]
| [[व्हिक्टर हार्बर]]
| [[१९३७ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९३८
| {{flagicon|GBR}} [[पीटर व्हाइटहेड]] *
| [[इंगलिश रेसिंग ऑटोमोबाइलस]]
| [[माउंट पॅनोरामा सर्किट]]
| [[१९३८ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९३९
| {{flagicon|AUS}} [[अ‍ॅलन टोमिंसन]] *
| [[एम.जी. कार्स]]
| [[लॉबेथल सर्किट]]
| [[१९३९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#ddd;"
! १९४६<br />-<br />१९४०
|- style="background:#fcc;"
! १९४७
| {{flagicon|AUS}} [[बिल मरे]] *
| [[एम.जी. कार्स]]
| [[माउंट पॅनोरामा सर्किट]]
| [[१९४७ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९४८
| {{flagicon|NZL}} [[फ्रँक प्रैट]] *
| [[बी.एम.डब्ल्यू.]]
| [[आर.ए.ए.एफ विल्यम्स हवाई तळ]]
| [[१९४८ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९४९ Grand Prix season|१९४९]]
| {{flagicon|AUS}} [[जॉन क्राऊच]]
| [[डेलहाये]]
| [[लीबर्न, क्वीन्सलंड]]
| [[१९४९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९५०
| {{flagicon|AUS}} [[डग व्हाईटफोर्ड]]
| [[फोर्ड मोटर कंपनी]]
| [[नुरीरुपा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया]]
| [[१९५० ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९५१
| {{flagicon|AUS}} [[वॉरविक प्रथले]]
| जि.आर.एस-[[फोर्ड मोटर कंपनी]]
| [[नॉरोगिन, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया]]
| [[१९५१ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९५२ Grand Prix season|१९५२]]
| {{flagicon|AUS}} [[डग व्हाईटफोर्ड]]
| [[टॅलबॉट-लागो]]
| [[माउंट पॅनोरामा सर्किट]]
| [[१९५२ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९५३
| {{flagicon|AUS}} [[डग व्हाईटफोर्ड]]
| [[टॅलबॉट-लागो]]
| [[आल्बर्ट पार्क]]
| [[१९५३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९५४
| {{flagicon|AUS}} [[लेक्स डेव्हिसन]]
| [[हर्शम व वॉल्टन मोटर्स]]-[[जॅग्वार कार्स]]
| [[साउथपोर्ट, क्वीन्सलंड]]
| [[१९५४ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९५५
| {{flagicon|AUS}} [[जॅक ब्रॅभम]]
| [[कुपर कार कंपनी|कुपर कार कंपनी]]-[[ब्रिस्टल कार्स]]
| [[पोर्ट वेकफील्ड सर्किट]]
| [[१९५५ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९५६
| {{flagicon|GBR}} [[स्टिरलींग मोस]]
| [[मसेराती]]
| [[आल्बर्ट पार्क]]
| [[१९५६ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९५७ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९५७]]
| {{flagicon|AUS}} [[लेक्स डेव्हिसन]] <br />{{flagicon|AUS}} [[बिल पॅटरसन]]
| [[फेरारी]]
| [[कव्हरशम एअरफील्ड]]
| [[१९५७ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९५८ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९५८]]
| {{flagicon|AUS}} [[लेक्स डेव्हिसन]]
| [[फेरारी]]
| [[माउंट पॅनोरामा सर्किट]]
| [[१९५८ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९५९ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९५९]]
| {{flagicon|AUS}} [[स्टेन जोन्स]]
| [[मसेराती]]
| [[लाँगफोर्ड सर्किट]]
| [[१९५९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६० ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९६०]]
| {{flagicon|AUS}} [[अ‍ॅलेक मिलल्डन]]
| [[कुपर कार कंपनी|कुपर कार कंपनी]]-[[मसेराती]]
| [[लोऊड सर्किट]]
| [[१९६० ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६१ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९६१]]
| {{flagicon|AUS}} [[लेक्स डेव्हिसन]]
| [[कुपर कार कंपनी|कुपर कार कंपनी]]-[[कॉव्हेन्ट्री क्लाइमॅक्स]]
| [[मल्लला मोटर स्पोर्ट पार्क]]
| [[१९६१ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६२ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९६२]]
| {{flagicon|NZL}} [[ब्रुस मॅकलारेन]]
| [[कुपर कार कंपनी|कुपर कार कंपनी]]-[[कॉव्हेन्ट्री क्लाइमॅक्स]]
| [[कव्हरशम एअरफील्ड]]
| [[१९६२ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६३ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९६३]]
| {{flagicon|AUS}} [[जॅक ब्रॅभम]]
| [[ब्राभॅम]]-[[कॉव्हेन्ट्री क्लाइमॅक्स]]
| [[वारविक फार्म रेसवे]]
| [[१९६३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६४ Tasman Series|१९६४]]
| {{flagicon|AUS}} [[जॅक ब्रॅभम]]
| [[ब्राभॅम]]-[[कॉव्हेन्ट्री क्लाइमॅक्स]]
| [[सॅडाऊन रेसवे]]
| [[१९६४ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६५ Tasman Series|१९६५]]
| {{flagicon|NZL}} [[ब्रुस मॅकलारेन]]
| [[कुपर कार कंपनी|कुपर कार कंपनी]]-[[कॉव्हेन्ट्री क्लाइमॅक्स]]
| [[लाँगफोर्ड सर्किट]]
| [[१९६५ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६६ Tasman Series|१९६६]]
| {{flagicon|GBR}} [[ग्रहम हिल]]
| [[ब्रिटिश रेसिंग मोटर्स]]
| [[लेकसाइड इंटरनॅशनल रेसवे]]
| [[१९६६ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६७ Tasman Series|१९६७]]
| {{flagicon|GBR}} [[जॅकी स्टुवर्ट]]
| [[ब्रिटिश रेसिंग मोटर्स]]
| [[वारविक फार्म रेसवे]]
| [[१९६७ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६८ Tasman Series|१९६८]]
| {{flagicon|GBR}} [[जिम क्लार्क]]
| [[टीम लोटस]]-[[कॉसवर्थ]]
| [[सॅडाऊन रेसवे]]
| [[१९६८ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९६९ Tasman Series|१९६९]]
| {{flagicon|NZL}} [[ख्रिस आमोन]]
| [[स्कुदेरिआ फेरारी]]
| [[लेकसाइड इंटरनॅशनल रेसवे]]
| [[१९६९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९७०
| {{flagicon|AUS}} [[फ्रॅंक मटिच]]
| [[मॅकलारेन]]-[[रेप्को होल्डेन|रेप्को/होल्डेन]]
| rowspan="2"|[[वारविक फार्म रेसवे]]
| [[१९७० ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९७१
| {{flagicon|AUS}} [[फ्रॅंक मटिच]]
| [[मटिच A५०|मटिच]]-[[रेप्को होल्डेन|रेप्को/होल्डेन]]
| [[१९७१ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९७२ Tasman Series|१९७२]]
| {{flagicon|NZL}} [[ग्रॅहम मॅकराय]]
| [[लेडा]]-[[शेवरले]]
| rowspan="2"|[[सॅडाऊन रेसवे]]
| [[१९७२ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९७३ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९७३]]
| {{flagicon|NZL}} [[ग्रॅहम मॅकराय]]
| [[ग्रॅहम मॅकराय]]-[[शेवरले|शेवरले]]
| [[१९७३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९७४ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९७४]]
| {{flagicon|AUS}} [[मॅक्स स्टुअर्ट]]
| [[लोला कार्स]]-[[शेवरले|शेवरले]]
| [[ऑरान पार्क रेसवे]]
| [[१९७४ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९७५ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९७५]]
| {{flagicon|AUS}} [[मॅक्स स्टुअर्ट]]
| [[लोला कार्स]]-[[शेवरले|शेवरले]]
| [[सर्फस पॅराडियस इंटरनॅशनल रेसवे]]
| [[१९७५ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९७६ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९७६]]
| {{flagicon|AUS}} [[जॉन गॉस]]
| [[फ्रॅंक मटिच|मटिच]]-[[रेप्को होल्डेन|रेप्को/होल्डेन]]
| [[सॅडाऊन रेसवे]]
| [[१९७६ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९७७ Rothmans International Series|१९७७]]
| {{flagicon|AUS}} [[वॉरविक ब्राउन]]
| [[लोला कार्स]]-[[शेवरले|शेवरले]]
| [[ऑरान पार्क रेसवे]]
| [[१९७७ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९७८ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९७८]]
| {{flagicon|NZL}} [[ग्रॅहम मॅकराय]]
| [[ग्रॅहम मॅकराय]]-[[शेवरले|शेवरले]]
| [[सॅडाऊन रेसवे]]
| [[१९७८ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९७९ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९७९]]
| {{flagicon|AUS}} [[जॉनी वॉकर (रेसिंग चालक)|जॉनी वॉकर]]
| [[लोला कार्स]]-[[शेवरले|शेवरले]]
| [[बार्बागालो रेसवे]]
| [[१९७९ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९८० ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९८०]]
| {{flagicon|AUS}} [[ऍलन जोन्स]]
| [[विलियम्स एफ१]]-[[कॉसवर्थ]]
|rowspan="5"| [[काल्डर पार्क रेसवे]]
| [[१९८० ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९८१
| {{flagicon|BRA}} [[रॉबर्टो मोरेनो]]
| [[राल्ट]]-[[फोर्ड बीडीए]]
| [[१९८१ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९८२ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९८२]]
| {{flagicon|FRA}} [[एलेन प्रोस्ट]]
| [[राल्ट]]-[[फोर्ड बीडीए]]
| [[१९८२ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! [[१९८३ ऑस्ट्रेलियन चालक अजिंक्यपद स्पर्धा|१९८३]]
| {{flagicon|BRA}} [[रॉबर्टो मोरेनो]]
| [[राल्ट]]-[[फोर्ड बीडीए]]
| [[१९८३ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|- style="background:#fcc;"
! १९८४
| {{flagicon|BRA}} [[रॉबर्टो मोरेनो]]
| [[राल्ट]]-[[फोर्ड बीडीए]]
| [[१९८४ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री|माहिती]]
|-
! {{एफ.१|१९८५}}
८,१४६

संपादने

दिक्चालन यादी