"महाराष्ट्रातील भटक्या जमातींची (ब) यादी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Jump to navigation Jump to search
खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
खूणपताका: २०१७ स्रोत संपादन
| २ || बेलदार ||ओड, मुस्लीम बेलदार, कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापु, तेलंगा, तेलगी, पेंटरेडडी, बुकेकरी, मुस्लीम राज, मुसलमान राज, मुस्लीम मेमार, मेमार, मुस्लीम गवंडी (शा. नि. दि .30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट )
|-
| ३ || भराडी || अ) बाळ संतोशी ब) किंगरीवाले क) नाथबावा ड) नाथ जोगी, गारपगारी इ) नाथपंथी डवरी गोसावी ई) नाथ, जोगी, नाथपंथी उ) डवरी|-
| ४ || ||
|-
| || भुते || भोपे
|-
| ५ || ** || ----------- (कंजार भाट)
| ६ || ||
|-
| ६ || चित्रकथी || ------------
| ७ || ||
|-
| ७ || गारुडी ||सापगारुडी (मुस्लीम धर्मियांसह)
| ८ || ||
|-
| ८ || लोहार ||घिसाडी, घिसाडी लोहार किंवा गाडी लोहार किंवा चितोडी लोहार, रजपूत लोहार, पांचाळ लोहार, खाती, खातवाढी, जिनगर, चितोडीया-लोहार, चितारी / जिनगर (शा. नि. दि . 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट)
|-
| ९ || ||
७,६५१

संपादने

दिक्चालन यादी