"मौतिनी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Jump to navigation Jump to search
४२ बाइट्सची भर घातली ,  ६ वर्षांपूर्वी
छो (Siddhant2010 ने लेख मावतिनि वरुन मौतिनी ला हलविला: बरोबर उच्चारानुसार "मौतिनी" असे लिप्यंतर होते.)
 
:सालिमन्‌ मुनाअमन्‌ व गानिमन्‌ मुकर्रमन्‌
:सालिमन्‌ मुनाअमन्‌ व गानिमन्‌ मुकर्रमन्‌
:हल्‌ अराक्‌ फी उलाकऔलाक्‌
:तब्लुगु स्सिमकस्सिमाक्‌ तब्लुगु स्सिमकस्सिमाक्‌
:मौतिनी मौतिनी
 
:अश्शबाबु लन्‌ यकिल्ल हम्महु अन्‌ यस्तकिल्ल
:औ यबीद्‌ औ यबीद्‌
:नस्तकी मिन र्रदा व लन्‌ नकुन लिल्‌अदालिल्‌ऐदा
:किल्‌अबीद्‌ किल्‌अबीद्‌
:ला नुरीद्‌ ला नुरीद्‌
:दुल्लन्‌ अल्मुअब्बदा व ऐशन्‌ अल्मुनक्कदा
:दुल्लन्‌ अल्मुअब्बदा व ऐशन्‌ अल्मुनक्कदा
:ला नुरीद्‌ बल्‌ नुईदनॉईद
:मज्दना त्तलीद्‌ मज्दना त्तलीद्‌
:मौतिनी मौतिनी
:मज्दुना व अह्दुना व वाजिबुन्‌ इल ल्वफा
:यहुझ्झुना यहुझ्झुना
:ऐझ्झुना ऐझ्झुना
:अझ्झुना अझ्झुना
:गायतुन्‌ तुशर्रिफु व रायतुन्‌ तुरफ्रिफु
:गायतुन्‌ तुशर्रिफु व रायतुन्‌ तुरफ्रिफु
:या हनाकहनाक्‌ फी उलाकऔलाक्‌
:काहिरन्‌ इदक्‌ऐदाक्‌ काहिरन्‌ इदक्‌ऐदाक्‌
:मौतिनी मौतिनी
|
१७९

संपादने

दिक्चालन यादी