सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३९°५४′५७″N ११६°२३′२७″E