सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°१०′०″N ७६°३′०″E