सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४१°१०′०″N ६९°४५′०″E