सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४८°४८′१७″N २°७′१३″E