सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

१८°५८′१२″N ७२°४९′१२″E