सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

४५°२८′०″N ९°१०′०″E